เยี่ยมชมโบสถ์ซางตาครู้ส ความสวยงามของกรุงเทพฝั่งธน

เยี่ยมชมโบสถ์ซางตาครู้ส ความสวยงามของกรุงเทพฝั่งธน

แม้ว่ากรุงเทพฝั่งธนบุรีนั้น อาจจะเสียเปรียบฝั่งพระนครในเรื่องของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี รถไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าและที่พักอาศัยก็ยังไม่ได้มีมากมายเท่ากับฝั่งพระนคร แต่สิ่งที่ทำให้กรุงเทพฝั่งธนบุรีได้เปรียบกว่าและมีผลทำให้เป็นฝั่งที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนั้นเป็นเพราะว่าฝั่งธนบุรี เป็นฝั่งที่มีประกอบด้วยวัฒนธรรมโบราณ มีวัตถุสิ่งปลูกสร้างโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีโบสถ์ซางตาครู้ส ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นในระยะหลัง ซึ่งทำให้ชาวคริสต์ได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสายสัมพันธ์ความเป็นพี่เป็นน้องกัน

ประวัติของโบสถ์ซางตาครู้ส

โบสถ์ซางตาครู้ส อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากในอดีตมีอาคารวัดหลังเก่าที่มีพื้นที่น้อยและยังเก่าเกินกว่าที่จะรับคนเข้ามาประกอบพิธีกรรม ทำให้การสร้างโบสถ์ซางตาครู้สก็เริ่มขึ้นในปี 2459 เพราะต้องการสร้างขึ้นเพื่อทดแทนวัดหลังเก่าและต้อนรับคนที่ต้องการเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ช่วยให้พี่น้องชาวคริสต์มีโอกาสที่จะได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์ที่ปลอดภัย ประกอบสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคง มีพื้นที่กว้างขวาง ยังสามารถเปิดรับชาวคริสต์จากทั่วกรุงเทพ รวมทั้งคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์หรือคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาด้วย จึงเป็นการช่วยให้คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ได้มีโอกาสเข้ามาและเกิดความเลื่อมใสในพระคริสต์ศาสนากันมากยิ่งขึ้น ถือว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจในศาสนาคริสต์ ด้วยโบสถ์ซางตาครู้สมีพื้นที่กว้างขวางมาก คนที่สนใจจึงสามารถเดินทางมาที่โบสถ์และร่วมฟังหลักธรรมของศาสนาคริสถ์ รวมทั้งนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตได้จริง

นอกจากโบสถ์ซางตาครู้สจะมีความสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องชาวคริสต์และคนทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมฟังคัมภีร์ไบเบิลและทำกิจกรรมร่วมกับชาวคริสต์ได้อย่างเพียงพอไม่แอร์อัดแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่มีการออกแบบด้วยงานศิลปะโรมัน ทำให้คนที่เข้ามาที่นี่ จะเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากมาย รับรองเลยว่าท่านจะได้เห็นการออกแบบเชิงคลาสสิกที่มีมูลค่าทางจิตใจ มีการผสานความสวยงามเข้ากับความเป็นไทยและศิลปะยุโรปเข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นโบสถ์คริสต์ที่หรูหรายิ่งใหญ่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยให้คนที่ผ่านไปผ่านมาที่เห็นจากภายนอก ก็เกิดอยากเข้ามาชมด้านในขึ้นมา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกวันนี้โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง หากท่านต้องการเที่ยวสถานที่เชิงวัฒนธรรม แนะนำว่ามาลองเที่ยวโบสถ์ซางตาครู้ส รับรองว่าท่านจะได้เห็นงานศิลปะที่ท่านไม่มีวันลืม

เจ้าของ : อาสนวิหารราฟาเอล สุราษฎร์ธานี 317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000.
Tel. 0-7728-6591 Fax. 0-7721-2220 Copyright © All Rights Reserved. Designed by Fr.Arkkadech Tubping.