ศิลาจารึกวัดศรีชุม ตำนานเล่าขานในสมัยสุโขทัย

ศิลาจารึกวัดศรีชุม ตำนานเล่าขานในสมัยสุโขทัย

เรื่องราวในสมัยสุโขทัยนั้น เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญ เพราะที่พวกเราอยู่มาทุกวันนี้ได้นั้นเป็นเพราะว่าในสมัยสุโขทัย เรามีการปกครองที่ดี มีระบบการปกครองที่คนไทยในยุคนั้นได้รับการดูแล ในน้ำมีปลาในนามีข้าว เพราะเรายังไม่ถูกบุกรุกโดยข้าศึกจากรอบนอก ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในสมัยสุโขทัยนั้นมีความสุขอย่างยิ่ง คนไทยไม่ต้องทุกข์ยาก ไม่ต้องเดือดร้อน คนรวยก็จะไม่ต้องทำงานหนัก ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็สามารถหากินได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นยุคที่เรียกได้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว ทำให้บรรพบุรุษของเราไม่มีความเดือดร้อน ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตามการที่คนไทยในสมัยสุโขทัยจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั้น มาจากการที่เรามีพระมหากษัตริย์ปกครองได้ดีด้วย ในสมัยสุโขทัยนั้นเป็นการปกครองในระบอบพ่อปกครองลูก ทำให้คนไทยรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด คนไทยที่เดือดร้อนไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร ก็สามารถมาเคาะระฆังเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระมหากษัตริย์ จึงส่งผลให้คนไทยในสมัยสุโขทัยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด บทความนี้จะช่วยให้ท่านศึกษาศิลาจารึกวัดศรีชุม ที่เป็นศิลาที่รวบรวมเรื่องราวในสมัยสุโขทัยเอาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นอยู่ของชาวไทยในยุคก่อนนี้

ศิลาจารึกวัดศรีชุม

เป็นศิลาที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆมากมาย เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย การปกครองของพระมหากษัตริย์ สิ่งที่เกิดขึ้นในพระราชวัง การดูแลประชาชนของพระมหากษัตริย์ไทย ถือว่าคนไทยในยุคหลังได้เรียนรู้ระบอบการปกครองในสมัยสุโขทัยที่เน้นให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ไม่ให้ทิ้งห่างกัน ซึ่งข้อมูลในศิลาจารึกวัดศรีชุมถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่ายังประกอบด้วยที่มีของตัวหนังสือไทยและการใช้ภาษาไทยตั้งแต่ในอดีต เราจะได้ทราบที่มาของภาษาไทยที่เราใช้กันมาถึงทุกวันนี้ จะได้ทราบว่าบรรพบุรุษของเราในยุคก่อนนั้นเก่งขนาดไหนที่สามารถสร้างภาษาไทยเอาไว้ให้ลูกหลานใช้ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปใช้ภาษาของชาติอื่น

ปัจจุบันศิลาจารึกวัดศรีชุม ได้มีการเคลื่อนย้ายมาเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์กรุงเทพ เพื่อเก็บรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่า ควรเก็บเอาไว้ให้คนในยุคหลังได้เรียนรู้และทราบที่มาของการปกครองในสมัยกรุงสุโขทัย รวมทั้งช่วยให้เห็นคุณค่าของภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

เจ้าของ : อาสนวิหารราฟาเอล สุราษฎร์ธานี 317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000.
Tel. 0-7728-6591 Fax. 0-7721-2220 Copyright © All Rights Reserved. Designed by Fr.Arkkadech Tubping.