รู้จักโรงเรียนหลวงแห่งแรกในประเทศไทย

รู้จักโรงเรียนหลวงแห่งแรกในประเทศไทย

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความอ่อนด้อยทางด้านการศึกษาเลยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศของเรามีการศึกษาที่ดีมากว่า 150 ปี ได้รับจากคนทั่วโลก ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยไทยก็ได้รับความสนใจทั้งคนในประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมาเรียนต่อที่เมืองไทย และยังได้รับความสนใจจากชาวตะวันตกที่เข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไทยอีกด้วย นั่นหมายความว่าประเทศไทยบ้านเรามีพัฒนาการทางด้านการวิชาการที่ดีไม่แพ้ชาติใดในโลก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั่วโลกจะสนใจเข้ามาเรียนต่อที่ประเทศไทยมากมายขนาดนี้ ซึ่งการเริ่มต้นของการศึกษาไทยนั้น มาจากโรงเรียนหลวงแห่งแรกที่ก่อตั้งโดยการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 เพื่อต้องการให้คนไทยได้รับการศึกษาที่ดีและมีความรู้เท่าทันผู้คนจากประเทศอื่นๆ และพัฒนาศักยภาพของประเทศให้ขับเคลื่อนด้วยระบบการศึกษา บทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับโรงเรียนแห่งแรกที่ผ่านการก่อตั้งโดยสำนักราชวัง

โรงเรียนหลวงแห่งแรก

โรงเรียนหลวงแห่งแรก ที่ได้รับการจัดตั้งโดยการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นคือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนดังกล่าวมีชื่อว่าโรงเรียนสวนกุหลาบ ในยุคก่อนจะเริ่มต้นสอนในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์คิดคำนวณ รวมถึงวิชาขนบธรรมเนียมทางข้าราชการ เพื่อช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต รวมทั้งการปรับตัวเข้ากับคนในสังคมชั้นสูง ซึ่งในยุคก่อนจะมีชนชั้นข้าราชการ ที่มีการปฏิบัติตนไม่เหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ แต่เด็กที่ผ่านการเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบนั้น นอกจากจะได้รับความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีโอกาสที่จะได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมข้าราชการ เพื่อที่จะเรียนจบออกมาเป็นข้าราชการในอนาคต

การมีโรงเรียนหลวงแห่งแรก จึงช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้ศึกษาในเรื่องวิชาการ และยังช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมข้าราชการ ทำให้เด็กไทยได้มีโอกาสที่จะปรับตัวและเข้าถึงสังคมข้าราชการได้ดียิ่งขึ้น คนที่มีการศึกษาในยุคที่มีโรงเรียนหลวงแห่งแรกนั้น จึงทำให้ได้รับโอกาสมากมายที่จะเข้ามาทำงานในสังคมข้าราชการและมีโอกาสได้ทำงานในสำนักพระราชวัง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีภาคเอกชนที่ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาบ้างแล้ว เพื่อช่วยให้คนไทยได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งการเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆ คนในยุคก่อนส่วนใหญ่นั้น หากไม่ได้ทำงานเป็นข้าราชการ ก็ไม่สามารถหาเงินส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนในโรงเรียนได้ การมีโรงเรียนหลวงจึงเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน