ประวัติฟอลคอน ความเป็นมาและความสำคัญต่อประเทศชาติ

ประวัติฟอลคอน ความเป็นมาและความสำคัญต่อประเทศชาติ

ประเทศไทยบ้านเรานั้นโชคดีมากที่เป็นประเทศที่สามารถส่งออกสินค้าและทำมาค้าขายกับต่างประเทศได้เงินทองไหลเข้ามาในประเทศมากมาย ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยก็ยังเป็นเมืองที่สามารถทำรายได้จากการส่งออกได้เยอะมากๆ เนื่องจากบ้านเมืองของเรามีคนเก่งที่ชื่อว่าเจ้าพระยาวิชเยนทร์หรือฟอลคอนที่ได้สร้างชื่อเสียงและการติดต่อค้าขายเอาไว้ให้เราตั้งแต่สมัยการปกครองของสมเด็กพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่ยุคนั้นมา เมืองไทยได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้มากมายทั่วโลก จนทำให้กลายเป็นประเทศที่มีเงินทองไหลเข้ามามากมายจนกลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มีการพัฒนาไปได้ไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเราจึงต้องมีการศึกษาประวัติฟอลคอน เพื่อที่จะรู้ถึงความหลังที่ประเทศของเราเติบโตได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นเพราะอะไร มาติดตามดูกันได้เลย

ประวัติฟอลคอน

เจ้าพระยาวิชเยนทร์หรือฟอลคอน เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารได้หลากหลายภาษา เนื่องจากท่านเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วมากๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษากรีก ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ ท่านชื่นชอบที่จะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ เพราะชอบความท้าทายในการเรียนภาษา ทั้งยังสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริง ดังนั้นประวัติฟอลคอนจึงนับว่าน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่ง โดยท่านเป็นชาวกรีกที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อทำมาค้าขาย ซึ่งท่านสามารถหาสินค้าและนำไปขายในประเทศต่างๆจนมีฐานะรับรวย ด้วยความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคนในประเทศต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว ท่านก็ได้รับการเรียกพบโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเชิญท่านเข้ามารับราชการเป็นนักล่ามในยุคนั้น เพื่อให้ท่านเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆ จึงทำให้ประเทศของเราเติบโตยิ่งใหญ่ ทั้งยังเป็นที่สนใจของประเทศต่างๆในการซื้อสินค้าจากประเทศไทย เพราะว่าถ้าซื้อสินค้าจากประเทศไทยนั้นจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการซื้อสินค้าในประเทศหรือสั่งซื้อจากยุโรป ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศส่งออกมาน่าสนใจตั้งแต่นั้นมา ทั้งยังมีความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ต่างชาติให้ความสนใจซื้อสินค้าจากประเทศไทยจำนวนมาก ไม่ว่าจะผลิตอะไรก็สามารถขายในต่างประเทศได้

ในชีวประวัติฟอลคอนนั้น ท่านยังได้สร้างคุณประโยชน์อีกมากมาย ทั้งยังสานสัมพันธ์ไมตรีกับชาวยุโรปและอเมริกา เพื่อช่วยให้ประเทศไทยของเราได้รับการช่วยเหลือค้ำจุนในด้านต่างๆ แต่น่าเสียดายที่ท่านมาเสียชีวิตเนื่องจากถูกประหารจากผู้ก่อการกบฎในวัยเพียง 40 ปีเท่านั้นเอง สร้างความกริ้วโกรธให้กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในตอนนั้นอย่างมาก แต่พระองค์ก็ไม่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว จึงไม่สามารถทวงความยุติธรรมให้กับฟอลคอนได้ แต่ประวัติฟอลคอนก็ยังเป็นที่น่าศึกษาต่อไป

เจ้าของ : อาสนวิหารราฟาเอล สุราษฎร์ธานี 317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000.
Tel. 0-7728-6591 Fax. 0-7721-2220 Copyright © All Rights Reserved. Designed by Fr.Arkkadech Tubping.