ประวัติความเป็นมาพระยาวิชัยเยน

ประวัติความเป็นมาพระยาวิชัยเยน

พระยาวิชัยเยน เป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นนักผจญภัยที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อมาขายสินค้า โดยเป็นผู้มีความสามารถพิเศษมากมาย โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งท่านเป็นคนเก่งที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เพราะว่าสามารถเรียนรู้เข้าใจภาษาต่างประเทศได้มากมายหลายภาษา และยังสามารถที่จะพูดได้จริง นำภาษาเหล่านั้นมาใช้ทำมาหากินและค้าขายจนร่ำรวยเงินทอง ต่อมาได้รับการราชการในการทำงานในตำแหน่งล่ามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพระยาวิชัยเยนได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากมาย เพราะว่าสามารถนำสินค้าของประเทศไทยออกไปจำหน่ายได้แทบทุกประเทศทั่วโลก พระยาวิชัยเยนมีความสามารถและทักษะในการสื่อสารเจรจา จึงทำให้ประเทศไทยสามารถขายสินค้าออกไปได้มากมาย จนทำให้เมืองไทยกลายเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายมากว่ายาวนาน

ประวัติพระยาวิชัยเยน

พระยาวิชัยเยน เป็นชาวกรีกที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ในประเทศกรีก แม้ว่าท่านจะได้รับการฝึกฝนให้พูดภาษากรีกมาตั้งแต่เกิด แต่กลับกลายเป็นว่าท่านเป็นผู้มีอัจฉริยะทางภาษา เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้พูดภาษาอื่นๆได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันหรือแม้แต่ภาษามลายู ท่านก็สามารถสื่อสารได้คล่องแล้วเช่นกัน ทำให้กลายเป็นคนที่มีฐานะที่ดี เพราะว่าท่านสามารถนำสินค้าไปค้าขายได้แทบทุกประเทศในโลก เนื่องจากท่านสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาในยุคนั้น ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้า ทำมาค้าขายกับต่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในยุคนั้น ต่อมาท่านก็กลายมาเป็นสมุหนายกของไทย เพราะทำประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจนบ้านเมืองของเราเจริญก้าวหน้า

ในบั้นปลายชีวิตของพระยาวิชัยเยนนั้น มีการแย่งชิงอำนาจ จนกระทั่งท่านโดยจับไปประหารชีวิต ในวัยเพียง 40 ปีเท่านั้น เป็นอะไรที่น่าเสียดายและถือว่าเป็นเรื่องน่าสลดใจมากที่คนเก่ง ทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมือง กลับถูกจับกุมไปประหารชีวิต เนื่องจากเกิดการกบฎขึ้นในยุคนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการทำชีวประวัติและมีรูปปั้นของพระยาวิชัยเยนให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเสมอมา ที่ทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสทำมาค้าขายกับต่างประเทศ และกลายเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ ถ้าวันนั้นไม่มีท่าน ประเทศไทยบ้านเราอาจจะไม่สามารถส่งออกสินค้าเป็นรายได้หลักมาถึงทุกวันนี้ พวกเราอาจจะทำเกษตรหาเลี้ยงชีพ โดยที่ยังไม่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้

เจ้าของ : อาสนวิหารราฟาเอล สุราษฎร์ธานี 317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000.
Tel. 0-7728-6591 Fax. 0-7721-2220 Copyright © All Rights Reserved. Designed by Fr.Arkkadech Tubping.