ความ เป็น มา วัน สงกรานต์ ของประเทศไทย

ความ เป็น มา วัน สงกรานต์ ของประเทศไทย

อย่างที่ทราบว่าประเพณีวันสงกรานต์นั้นเป็นการจัดงานฉลองการขึ้นปีใหม่ของประเทศไทย ทั้งยังเป็นการรวมญาติมิตรและครอบครัวมาร่วมทำบุญด้วยกัน ลูกหลานที่ไปเรียนต่อหรือไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองนั้นจะได้โอกาสที่จะกลับบ้านมารวมตัวกันได้อีกครั้งในวันสงกรานต์ จึงทำให้วันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยที่มีการจัดงานใหญ่โตขึ้นทุกปีในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต ตามที่ว่าการอำเภอ แม้แต่วัดวาอารามก็มีการจัดงานใหญ่โต ทำให้งานวันสงกรานต์จึงเรียกได้ว่ามีความสำคัญกับคนไทยอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะมีการจัดงานในพื้นที่ไหนหรือจัดงานใหญ่โตเพียงใด ก็จะมีแต่คนพากันไปร่วมงานเพื่อร่วมสนุกสนาน จับจ่ายซื้อของและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในงานสงกรานต์ต่างๆคือการเล่นน้ำด้วยกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและคนในหมู่บ้านเดียวกันได้ทำกิจกรรมร่วมกัน บทความนี้เรามารู้จักกับความ เป็น มา วัน สงกรานต์ เพื่อให้เราตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจที่มาของวันขึ้นปีใหม่ของไทย

ความ เป็น มา วัน สงกรานต์

แม้ว่าหลายคนจะทราบดีว่าวันสงกรานต์นั้นเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย ทั้งยังเป็นวันที่มีอิทธิพลอย่างมาก เนื่องจากเป็นวันที่ทำให้คนไทยทั่วประเทศต่างพากันเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อมาร่วมทำบุญและทำกิจกรรมเล่นน้ำกับเพื่อนฝูง รวมทั้งทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เชื่อเถอะว่าเมื่อถึงวันสงกรานต์นั้น ต้องมีญาติผู้ใหญ่หลายคนที่บ้านเกิดนั้น ต่างก็คิดถึงเราอย่างแน่นอน การกลับบ้านไปทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จะทำให้ท่านดีใจอย่างมาก ท่านอาจรอเรากลับไปในวันสงกรานต์ก็ได้ ซึ่งความ เป็น มา วัน สงกรานต์ มาจากวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเทศอินเดีย ซึ่งมีพิธีกรรมบางอย่างในประเทศอินเดียในอดีตที่มีการเล่นน้ำเป็นพิธีทางศาสนา เนื่องจากประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีแม่น้ำมากมายในประเทศ เมื่อมีกิจกรรมหรือพิธีกรรมใดๆ ชาวอินเดียมักจะจบงานกิจกรรมต่างๆด้วยการชวนกันมาลงเล่นน้ำ

ความ เป็น มา วัน สงกรานต์ จึงมาจากชาวอินเดียในสมัยก่อน ที่มีการจบพิธีกรรมสำคัญโดยการชวนกันมาลงเล่นน้ำ จึงสืบทอดมาสู่คนไทยในยุคปัจจุบัน เพราะวัฒนธรรมไทยนั้นมีการสืบมาจากวัฒนธรรมอินเดียในอดีต ทั้งเรื่องของการนับถือศาสนาพุทธ ที่มีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ของประเทศอินเดียเข้ามาผสมผสาน จนคนไทยกลับสามารถที่จะปฏิบัติตามพิธีกรรมตามศาสนาพราหมณ์และนำศาสนาพราหมณ์มาประยุกต์ร่วมกับศาสนาพุทธได้อย่างลงตัว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความ เป็น มา วัน สงกรานต์นั้น จะมาจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดีย จนเกิดเป็นความเป็นไทยที่ดำรงรักษามาอย่างยาวนานตั้งแต่ในสมัยบรรพบุรุษของเรา ถือว่าเป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนต้องรู้